W Szkole Podstawowej w Otrębusach zakończyły prace modernizacyjne ciągu komunikacyjnego, polegające na remoncie wiatrołapu wraz z utworzeniem recepcji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków własnych budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć maksymalnie pięć wniosków na pięć różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania. W tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – wśród nich znalazło się pięć sołectw z gminy Brwinów – w tym Otrębusy.

 

Do funkcjonującej od 1992 r. Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego przy ul. Piaseckiego 2 w Otrębusach uczęszcza obecnie 564 dzieci. W budynku szkoły brakowało wydzielonej recepcji, co utrudniało prace personelu szkoły w zakresie monitoringu osób wchodzących i wychodzących z placówki oświatowej. Zapewnienie monitoringu osób wchodzących na teren placówki było bardzo istotne także z uwagi na to, że budynek szkolny otoczony jest z dwóch stron lasami oraz znajduje w niedużej odległości od ruchliwej drogi wojewódzkiej łączącej Brwinów z Nadarzynem, co stwarza większe zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Dlatego też w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły gmina przeprowadziła modernizację ciągu komunikacyjnego polegającą na remoncie wiatrołapu (ok. 19 m2) oraz utworzeniu profesjonalnej recepcji (ok. 5 m2).

 

Na prace modernizacyjne zadania współfinansowanego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w szkole w Otrębusach przeznaczono kwotę 60.343,85 zł. Pokryto z niej koszty przebudowy ciągu komunikacyjnego w budynku szkoły, polegające na remoncie wiatrołapu i utworzeniu recepcji. W holu wydzielono pomieszczenie recepcji z wykorzystaniem przeszklonej, aluminiowej ścianki oraz zamontowano 2 pary drzwi zewnętrznych oraz 2 pary drzwi wewnętrznych, dodatkowo wyposażonych w zamek elektryczny.

 

Gmina Brwinów przeprowadziła w tym roku też szereg innych prac remontowych m.in. odnowienie holu, wybudowanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych. Łączna wartość wszystkich prac to ponad 133 tys. zł.

DSC1022
DSC1023
DSC1025
DSC1028
DSC1030
DSC1033
DSC1037