Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 9 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

Przedmiotem sprzedaży będą niezabudowane działki położone w Brwinowie przy ulicy Agrestowej, Czereśniowej, Morelowej, Dereniowej oraz Pigwowej mającej połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Wszystkie działki mają kształt zbliżony do prostokąta. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte trawą i inną roślinnością łąkową.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 94.