Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłosi wkrótce nowe nabory wniosków. O możliwościach pozyskania dotacji będzie mowa w piątek 20 września br. o godz. 17.30 na spotkaniu w Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpopa w Podkowie Leśnej.

Z środków PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” skorzystać mogą mieszkańcy i podmioty z terenu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (gminy Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek). W październiku 2019 r. planowanych jest pięć naborów:

 

15/2019 • Przedsięwzięcie I.1.1 Wspieranie powstawania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych 

568 208,00 zł / 2 projekty

16/2019 • Przedsięwzięcie I.2.1. Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców 

50 000,00 zł/ 1 projekt

17/2019 • Przedsięwzięcie I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych 

54 800,00 zł/ 1 projekt

18/2019 • Przedsięwzięcie I.4.1 Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. srebrnej ekonomii 

104 080,00 zł/ 1 projekt

19/2019 • Przedsięwzięcie I.4.2 Projekty skierowane do grup defaworyzowanych wykorzystujące lokalny potencjał i rynek pracy

50 000,00/ zł 1 projekt

 
Szczegółowe zasady udzielania wsparcia będą zamieszczone w ogłoszeniach o poszczególnych naborach. Katalog uprawnionych wnioskodawców jest szeroki - wnioski, w zależności od zakresu naboru mogą składać zarówno osoby prawne (np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy), a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Minimalny całkowity koszt operacji to 50 tys zł.

Projekt składany do LGD może mieć charakter miękki lub inwestycyjny (w zależności od zakresu). W niektórych przypadkach wymagany będzie biznesplan wraz z załącznikami np. wskazującymi na własność terenu/obiektu, kosztorysy budowlane lub inne pozwolenia niezbędne dla realizacji operacji. Na etapie oceny przez LGD projekty podlegają ocenie poprawności formalnej oraz pod względem zgodności z kryteriami lokalnymi wynikającymi z zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Sąsiedztwo. Ten dokument (LSR) jest dostępny na stronie www.zielonesasiedztwo.pl.

Biuro LGD mieszczące się w Podkowie Leśnej przy ulicy Świerkowej 1 udziela informacji a w godzinach pracy. Po wcześniejszym zapisie mozna skorzystać z indywidualnego, bezpłatnego doradztwa. Więcej informacji:

http://zielonesasiedztwo.pl/2019/09/12/planowane-nabory-wnioskow-w-2019-roku/   

 

Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 724 58 90