Samorząd województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” przyznał gminie Brwinów dotację na modernizację sali komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Brwinowie.

Modernizacja i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania – to tylko niektóre zadania, jakie samorządy lokalne będą mogły wykonać, dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Dotacje uzyskało w sumie 115 jednostek samorządu terytorialnego, w tym gmina Brwinów.

Otrzymana kwota dofinansowania w wysokości 44 tys. zł pokryje ponad połowę kosztów planowanej modernizacji sali komputerowej w brwinowskim ZSO. Środki zostanią przeznaczone na zakup 17 sztuk zestawów komputerowych, a zabezpieczony wkład własny w wysokości prawie 30 tys. zł - na zakup mebli oraz 17 pakietów oprogramowania biurowego Microsoft Office, 1 serwera plików z dyskiem i 1 urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie będzie zrealizowane do końca tego roku.

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych to pilotażowy projekt samorządu województwa mazowieckiego skierowany do gmin, powiatów i miast na prawach powiatu.