Kolejne etapy prac realizowanych w tunelu wymagają dalszego wyłączenia z ruchu jednego pasa jezdni. Obecnie trwa naprawa gzymsu.

Zapowiadany na „co najmniej dwa tygodnie” ruch wahadłowy w tunelu będzie utrzymany prawdopodobnie do końca września, do czasu zakończenia prac związanych z naprawą gzymsu.

Do tej pory został wykonany demontaż balustrad oraz oczyszczenie komory pod chodnikiem. Komora techniczna sięgająca od jezdni pod peron przystanku PKP jest niewidoczna z poziomu chodnika. Kierowcy przejeżdżający przez tunel mijali wejście do niej, ale nikt nie zdawał sobie sprawy z rozmiarów tego pomieszczenia i ilości naniesionego tam przez lata mułu. Nieczystości wydobyte stamtąd przez robotników wypełniły 8 naczep samochodów ciężarowych. Ze względu na wąskie dojście do wnętrza oczyszczenie komory zostało wykonane bez pomocy ciężkiego sprzętu. Zabezpieczenie wejścia do niej i montaż drzwi będą kolejnymi pracami, które ze względów bezpieczeństwa muszą zostać wykonane z wyłączeniem ruchu.

Obecnie trwa naprawa gzymsu. Usuwane są resztki zbrojenia mocującego. Wykonawca będzie musiał ustawić rusztowanie i przygotować szalowanie do odtworzenia gzymsu. W czasie prac prowadzonych na poziomie chodnika, gdy układana będzie nawierzchnia z kostki, dwukierunkowy ruch pojazdów zostanie przywrócony.