Od 1 września 2019 r. ulega zmianie rozkład jazdy na linii B6 - zmiana kursu odjeżdżającego z przystanku Brwinów Rynek o godz. 12.50 na godz. 12.56. 


Rozkład linii B6 Brwinów Rynek-Parzniew-Pruszków PKP