brwinowBurmistrz Arkadiusz Kosiński rozpoczyna coroczny cykl spotkań z mieszkańcami gminy Brwinów. W planie jest 16 spotkań z mieszkańcami Brwinowa i wszystkich sołectw.

Spotkania są okazją m.in. do podzielenia się informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji w gminie czy planowanych inwestycjach. Burmistrz Arkadiusz Kosiński od pierwszego roku swojej kadencji wprowadził zwyczaj organizowania spotkań z mieszkańcami w Brwinowie oraz – wspólnie z sołtysami – we wszystkich sołectwach. W tym roku zostało zaplanowanych 16 spotkań, z czego dwa odbędą się w Brwinowie (20 września w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 6 października w brwinowskiej OSP).