Mieszkańcy gminy Brwinów i zaproszeni goście uczcili 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Floriana. Homilię wygłosił proboszcz ks. Maciej Kurzawa. Oficjalne obchody odbyły się na Rynku, gdzie swoje przemówienie o znaczeniu symboli narodowych wygłosił zastępca burmistrza Sławomir Walendowski. Głos zabrała też radna powiatu pruszkowskiego Anna Sobczak.

Po przemówieniach, przed Pomnikiem Niepodległości kwiaty złożyły delegacje władz samorządowych gminy Brwinów, kombatanci, przedstawiciele powiatu pruszkowskiego, klubu radnych Platformy.Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej, szkół i przedszkoli z terenu gminy Brwinów, delegacja Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera, Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Spółki Wodnej Brwinów, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, brwinowskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Brwinowie.


Po południu w parku obok zabytkowego dworku Zagroda odbył się koncert pt. „Grozdew śpiewa Fogga”. Nie zabrakło takich piosenek jak „Jesienne róże”, „Ta ostania niedziela”, „Już taki jestem zimny drań”, „Pieśń o matce”. Zgromadzona publiczność na stojąco oklaskiwała artystów. Zespół wystąpił w składzie: Rafał Grozdew, Maciej Kierzkowski, Przemysław Skałuba oraz Marcin Maroszek. Organizatorem koncertu była Fundacja Akademia Profil, która otrzymała na ten cel dotację w ramach wspierania przez gminę Brwinów działalności pożytku publicznego.