Wykonawca przedłużył do 12 sierpnia termin remontu nawierzchni drogi powiatowej – ul. Wilsona w Brwinowie, na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Lilpopa.

Fragment ulicy Wilsona na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Lilpopa zostanie sfrezowany i zyska nową nawierzchnię. Na czas remontu odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu kołowego. Objazd został wyznaczony ulicami Grodziską i Sportową.

Powiat pruszkowski realizuje w ten sposób ustalenia podjęte w wyniku objazdu dróg, który miał miejsce pod koniec marca.