brwinowLiceum Ogólnokształcące w Brwinowie prowadzi rekrutację uzupełniającą. Dokumenty należy składać osobiście do wtorku 30 lipca br. do godz. 12.00.


Wniosek o przyjęcie do wybranej placówki oświatowej w trybie rekrutacji uzupełniającej można składać od piątku, 26 lipca br. od godz. 08:00 do wtorku, 30 lipca br. do godz. 12:00.


Uwaga! Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.


Do wniosku należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.