Samorząd województwa mazowieckiego wspiera strażaków ochotników. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Brwinów znalazł się wśród projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu województwa.


Podpisanie umów z reprezentantami samorządów z grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego miało miejsce 18 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie. Gminę Brwinów reprezentowali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz skarbnik Elżbieta Dolota.


– Strażacy zapracowali sobie na zaufanie społeczne nie tylko oczywistym systemem wartości, w którym na pierwszym miejscu jest życie ludzkie, ale także wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu ratownictwa. Zawsze z wielkim uznaniem i szacunkiem odnoszę się do ich pracy. To ludzie, którzy pomagają bez wahania i bezinteresownie. Chcemy, aby mogli pracować bezpiecznie, dlatego od 20 lat wspieramy ich zarówno finansowo, jak i przekazujemy specjalistyczny sprzęt oraz odzież – podkreślał marszałek Adam Struzik.


OSP w Brwinowie otrzyma nowoczesną kamerę termowizyjną, która ułatwi prowadzenie bezpiecznej i przemyślanej akcji strażackiej w warunkach dużego zadymienia i ograniczonej widoczności. Dotacja w wysokości 11 600 zł pokryje część kosztów zakupu. Gmina Brwinów dołoży pozostałą kwotę ze swojego budżetu.