Gmina Brwinów podpisała umowę na wykonanie kolejnych prac w parku miejskim. Prace będą prowadzone w tym i w następnym roku.

Gmina Brwinów realizuje kilkuletni projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”.

Udało się znaleźć wykonawcę prac w części istniejącej parku, które obejmą swoim zakresem głównie teren wokół stawu i zostały podzielone na dwa etapy. Etap I zaplanowany na 2019 rok dotyczy budowy infrastruktury wodociągowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem terenu, a także rozbiórki i budowy fragmentów ogrodzenia. Wykonawca wkrótce zacznie roboty związane z tym etapem, który ma być skończony do października br.

Etap II zaplanowany na 2020 rok obejmie budowę elementów małej architektury, w tym budowę wybiegu dla psów oraz alejek żwirowych i urządzenie zieleni. Powstaną m.in. słupki, pergole i murki z koszy gabionowych. Zostaną zamontowane dwa stoły betonowe szachowe oraz stół betonowy do tenisa stołowego, a także nowe ławki i kosze.

Wykonawcą prac będzie firma Nova – Jerzy Łebski z Łowicza, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 849 974,06 zł.

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” jest realizowany w latach 2018-2021. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.