Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił wykonawcę ronda, które powstanie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 z ul. marsz. J. Piłsudskiego oraz ul. Armii Krajowej.

Budowa ronda to kolejna duża inwestycja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, która jest realizowana dzięki dobrej współpracy gminy Brwinów z samorządem województwa mazowieckiego. Przygotowania trwały już od kilku lat.

 

Gmina Brwinów sfinansowała i koordynowała opracowanie dokumentacji projektowej, zapłaciła odszkodowanie za wywłaszczenie pod rondo narożnika działki pobliskiego marketu oraz przekazała województwu  nieodpłatnie działki o łącznej powierzchni 1400 m kw. (po zakupieniu wcześniej 596 m kw. części terenu plebanii) z przeznaczeniem pod budowę ronda.

 

Wykonawcę udało się znaleźć dopiero w piątym przetargu. W poprzednich podejściach albo brakowało oferentów, albo złożone oferty przekraczały środki, jakie samorząd województwa przeznaczył na ten cel. Po dokonaniu zmian w budżecie i dołożeniu dodatkowych środków udało się wyłonić wykonawcę. Spółka Invest z Warszawy będzie prowadzić prace na ok. 400-metrowym odcinku drogi wojewódzkiej. Powstanie m.in. nowe rondo umożliwiające bezpieczne i płynne pokonywania skrzyżowania, na którym często tworzyły się korki, zostaną wybudowane chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe. Inwestycja sięgnie aż do ul. Szkolnej, gdzie zostaną wykonane dwa przejścia dla pieszych z azylami. Po obu stronach pojawią się też zatoki autobusowe dla osób korzystających z komunikacji miejskiej.

 

Jednym z pierwszych działań wykonawcy po podpisaniu umowy będzie opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz wyznaczenie objazdów. W trakcie trwania prac przewidywane jest całkowite zamknięcie ruchu na skrzyżowaniu. – Spodziewam się, że prace budowlane rozpoczną się w połowie sierpnia, co oznacza spore problemy przez około trzy miesiące – zapowiada burmistrz Arkadiusz Kosiński, z góry przepraszając wszystkich za utrudnienia, które wystąpią w tym czasie. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyznaczył termin realizacji umowy na 15 listopada. Oczekiwana od wielu lat budowa ronda przyniesie poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu, a powstające przy okazji odcinki ciągów pieszo-rowerowych wpiszą się w projektowany układ komunikacyjny dróg rowerowych na terenie gminy Brwinów.