Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że po ustabilizowaniu dostaw wody na obszarze południowych sołectw beczkowozy zostały odwołane.