Zarządzenie dotyczące zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej m.in. ogródków i terenów zielonych oraz napełniania basenów zostało zmienione. Obecnie obowiązuje ono w godzinach 15-24.PDF – Zarządzenie nr 49.2019