Poczta Polska SA informuje, że w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej 53 zostanie uruchomiona agencja pocztowa. Będzie ona czynna w poniedziałki w godzinach 14-20 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-18. Nadzór nad placówką będzie pełnić Urząd Pocztowy w Podkowie Leśnej.