Za nami pierwsze szkolenia realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Nadal można zgłaszać się do udziału w zajęciach „Rodzic w sieci”.

Pierwsze szkolenia w ramach modułu „Działam w sieciach społecznościowych” odbyły się 18 i 19 maja oraz 1 i 2 czerwca 2019 r. Wzięło w nich udział 24 uczestników. Zajęcia odbywały się w Świetlicy Socjoterapeutycznej w sali OSP w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej 25.

W ramach szkolenia poruszono tematy:

  1. Zasady bezpieczeństwa w sieci,
  2. Prawo a Internet,
  3. Kultura sieci i kultura w sieci,
  4. Wyszukiwanie treści w sieci,
  5. Własne miejsce w sieci,
  6. e- Administracja.

 

Szkolenia odbywają się w małych 12-osobowych grupach. Uczestnicy otrzymują podręczniki i notesy wraz z długopisami oraz mogą skorzystać z serwisu kawowego i obiadowego. Nadal można zgłaszać się na szkolenia „Rodzic w sieci”. Osoby, które chcą wziąć udział w zajęciach, zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22 738-26-80 lub osobiście: Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pok. 007.

Projekt potrwa do końca roku i weźmie w nim udział 96 uczestników.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.