W dniach 18-19 maja oraz 1-2 czerwca 2019 r. odbyły się pierwsze szkolenia pt.: „Działam w sieciach społecznościowych” w ramach projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W szkoleniach wzięło udział 24 uczestników. Szkolenia odbyły się w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sali OSP w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej 25.

W ramach szkolenia omawiane były takie tematy jak:

  1. Zasady bezpieczeństwa w sieci,
  2. Prawo a Internet,
  3. Kultura sieci i kultura w sieci,
  4. Wyszukiwanie treści w sieci,
  5. Własne miejsce w sieci,
  6. e-Administracja.

 

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali dodatkowo podręczniki i notesy wraz z długopisami. Podczas 16-godzinnego szkolenia uczestnicy mogli skorzystać z serwisu kawowego i obiadowego.

20190518084334