Rada Miejska w Brwinowie przeprowadzi wybór ławników na kadencję 2020-2023. Z terenu gminy Brwinów wybranych zostanie dwóch ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz po jednym ławniku do sądów rejonowych – w Pruszkowie oraz dla Warszawy-Żoliborza, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ławnik jest niezawodowym członkiem sądu (składu orzekającego). Osoba pełniąca tę funkcję nie musi mieć wykształcenia prawniczego.
Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatów i wyboru ławników:
Informacja dot. ławników [PDF]

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie w głosowaniu tajnym wybierać będą:
2 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 Kandydatów na ławników należy zgłaszać do 30 czerwca 2019 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia
Lista poparcia
Oświadczenie kandydata dot. przestępstw
Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej