Gmina Brwinów wybrała wykonawcę prac dotyczących m.in. budowy chodnika na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ul. Rynek. Termin zakończenia całości tej inwestycji to koniec września br.

Gmina Brwinów musiała zaczekać z remontem chodnika do 2019 r. ze względu na prowadzoną wcześniej modernizację linii kolejowej 447. Prace w terenie rozpoczną się pod koniec czerwca lub na początku lipca br. Obecnie wykonawca przygotowuje projekt organizacji ruchu.

 
Do zadań wykonawcy wybranego w przetargu będzie należała wymiana nawierzchni chodnika, która na odcinku od kiosku przy rondzie W. Kowalskiego do kamienicy przy ul. Rynek 28 zostanie wykonana z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Aby poprawić widoczność, dotychczasowe oświetlenie uliczne wraz z zasileniem będzie wymienione na nowe - słupy żelbetowe będą zastąpione słupami stalowymi. Poprawi się też estetyka balustrad przy chodniku - prowadzących do ul. Pruszkowskiej oraz wiaty rowerowej po północnej stronie tunelu. Zostaną one wymienione na nowe ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

 
Aby rozwiązać problem związany z gromadzeniem się wód opadowych, wykonawca prac odtworzy system odwodnienia w komorze pod chodnikiem. Zostanie też wyremontowane przyłącze, za pomocą którego ścieki deszczowe będą odprowadzane do studzienki ściekowej pod nawierzchnią ulicy. W ramach robót zostanie wyremontowany murek oporowy z kamiennych elementów granitowych.

 

Remont chodnika nie tylko wpłynie pozytywnie na estetykę okolicy ronda W. Kowalskiego, lecz także w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszych.

 

Przy okazji remontu chodnika zostanie wykonana kanalizacja kablowa w ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Pszczelińskiej do Rynku w Brwinowie. Jest ona elementem rozbudowy miejskiego monitoringu. Zwieńczeniem przebudowy chodnika pod tunelem będzie budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych od strony Rynku – przejście w kierunku do bramy parku miejskiego i willi Amerykanka oraz na skwer z pomnikiem 36 pp Legii Akademickiej.

 
Wykonawcą wybranym w przetargu została firma Luksor sp. z o.o. z Pruszkowa. Koszt prac wynosi 1 224 984,42 zł. Najbardziej uciążliwe prace będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Informacje o utrudnieniach itp. będą podawane na bieżąco na stronie www.brwinow.pl i na gminnym facebooku.