Gmina Brwinów uzyskała dotację na modernizację czterech przejść dla pieszych w centrum miasta. W ramach przeprowadzanych prac na przejściach pojawią się m.in. elementy odblaskowe, ostrzegawcze oświetlenie pulsacyjne oraz nowe oznakowanie poziome - wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.


Projekt Gminy Brwinów „Bezpieczny pieszy w centrum Brwinowa – modernizacja przejść dla pieszych” zyskał dofinansowanie z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i został wybrany spośród ponad 300 wniosków z całej Polski. 21 maja burmistrz Arkadiusz Kosiński otrzymał promesę na dofinansowanie projektu w wysokości 25.000 zł.
Projekt zakłada przeprowadzenie prac na czterech przejściach dla pieszych w centrum Brwinowa:


• przejściu dla pieszych w drodze gminnej ul. T. Kościuszki w Brwinowie
• przejściu dla pieszych w drodze gminnej ul. M. Konopnickiej
• dwóch przejściach w ciągu drogi powiatowej ul. T. W. Wilsona w Brwinowie

 
Projekt tworzy spójną całość i odpowiada na potrzebę podniesienia bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowań ul.: Wilsona, Kościuszki i Konopnickiej. Z uwagi na znajdujące się w bliskiej odległości rondo im W. Kowalskiego, na którym krzyżują się główne brwinowskie arterie tj. drogi powiatowe z drogami wojewódzkimi, a także z uwagi na zlokalizowane w pobliżu miejsca użyteczności publicznej bardzo ważne było polepszenie warunków technicznych na wskazanych przejściach dla pieszych.

 
Nowe przejścia będą miały zapewnioną dobrą widoczność dzięki elementom odblaskowym, ostrzegawczemu oświetleniu pulsacyjnemu, nowoczesnemu oznakowaniu poziomemu oraz nowym znakom na folii fluorescencyjnej. Rozwiązania technologiczne zastosowane na przejściach dla pieszych, w tym punktowe elementy odblaskowe LED tzw. „kocie oczka” zapewniają 10-krotnie większą widoczność niż standardowo stosowane rozwiązania. Niewątpliwie realizacja projektu przyczyni się zarówno do znacznego podwyższenia bezpieczeństwa w centrum miasta.

 
Koszt całej inwestycji wyniesie 69.990 zł, z czego udział środków własnych gminy Brwinów to 44.990 zł, która będzie stanowiła pomoc rzeczową dla Powiatu Pruszkowskiego, do którego obowiązków należy utrzymanie powiatowych oraz ich skrzyżowań z drogami gminnymi.

 

Foto: A.Mitura- MSWiA