Został rozstrzygnięty konkurs, w którym oferty mogły składać przedszkola niepubliczne zapewniające dzieciom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

Została wybrana oferta złożona przez Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5.