Nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Żółwinie postanowili zabrać głos w dyskusji na temat systemu edukacji. 9 maja o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Żółwinie odbędzie się spotkanie dyskusyjne żółwińskiej społeczności  szkolnej, które wpisuje się ogólnopolską akcję Narad Obywatelskich o Edukacji (NOoE), zainicjowanych przez porozumienie nauczycieli Ja Nauczyciel.

Na spotkanie zaprasza dyrektor Szkoły Podstawowej w Żółwinie Marta Szwemin:

 

W czasie spotkania będziemy chcieli wspólnie przyjrzeć się aktualnej sytuacji w oświacie, zastanowić się nad kierunkiem zmian, które powinny w polskiej szkole być przeprowadzone, w tym również w naszej szkole w Żółwinie. Organizując naradę w naszej szkole, chcemy budować porozumienie wykraczające poza środowisko samych nauczycieli, chcemy wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły oczekują różne grupy: nauczyciele, rodzice i uczniowie.

W dyskusji, prowadzonej metoda „world café”, będziemy chcieli poruszyć 5 zagadnień:

  1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
  2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy? Jakich dostarczamy doświadczeń?
  3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
  4. Jakie są relacje nauczyciel-uczeń-rodzic?
  5. Jaka jest pozycja nauczyciela? Jakie są oczekiwania wobec nich ze strony rodzica i ucznia?

Wnioski wypracowane w czasie panelu dyskusyjnego pozwolą, w skali lokalnej, stworzyć wspólną wizję naszej żółwińskiej szkoły.

Wierzymy również, że pomysły , które zrodzą się w czasie dyskusji, wraz z postulatami z innych szkół organizujących Narady Obywatelskie, będą źródłem oddolnie spowodowanych zmian w systemie edukacji w Polsce.