Ponad 2 mln zł zostały przeznaczone w 2018 roku na utrzymanie budynków i gotowości operacyjno-technicznej gminnych OSP. Jednostki podsumowały swoje działania – strażacy wyjeżdżali do akcji 430 razy.

Na terenie gminy Brwinów są cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Brwinowie, Biskupicach , Mosznie i Żółwinie. Wszystkie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiadają 140 druhów czynnych oraz 59 w młodzieżowych drużynach pożarniczych. Do akcji ratowniczo-gaśniczych może wyjeżdżać 120 druhów, którzy mają ubezpieczenie, badania lekarskie oraz odpowiednie przeszkolenie. W OSP zarejestrowanych jest 13 samochodów specjalnych pożarniczych, w tym 9 ratowniczo-gaśniczych, które w 2018 roku przejechały łącznie 28 506 kilometrów.

W 2018 roku na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Brwinów wydano 2 069 333,77 zł. Na tę kwotę składa się m.in. konserwacja pojazdów i sprzętu – 95 750,51 zł, części samochodowe, narzędzia i materiały – 169 619,72 zł, koszt umundurowania, wyżywienia i napojów w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych – 71 032,80 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz – 79 076,55 zł, usługi remontowe – 112 951,49 zł, ubezpieczenie osób i sprzętu – 44 842,80 zł, remont elewacji budynku OSP w Brwinowie – 673 273 zł, zakup samochodu dla OSP Biskupice – 569 980 zł, usługi pozostałe – 144 987,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 11 817,46 zł.

Jednostki odnotowały 430 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń, w tym Brwinów 221 wyjazdów, Biskupice 52 wyjazdy, Moszna 110 wyjazdów oraz Żółwin 47 wyjazdów. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach wyniósł 49 602 zł.

5B-OSP-Moszna-fot-AKosiski
5AOSP-Brwinow-2
5C-DSC1432-OSP-Biskupice
5D-DSC0923
5E