W poniedziałek 1 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach.


Umowę, w siedzibie PZLPiT „Mazowsze”, w obecności marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i dyrektora zespołu Jacka Bonieckiego podpisali: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz prezes firmy Fal-Bruk Bogdan Falenta. Wszyscy zgodnie podkreślali, jak ważna jest to inwestycja. Samorząd województwa przyznał dofinansowanie w wysokości 1 130 000 zł, a koszt całej inwestycji to 2 570 700 zł.


Zakres prac obejmuje przebudowę ciągu dróg gminnych Piaseckiego, Poziomki i Malinowej od drogi wojewódzkiej DW nr 720 do skrzyżowania z ul. Świerkową, wraz z budową odwodnienia (studnie chłonne, przykanaliki, rowy chłonno-odparowujące) oraz przebudową teletechniki (przebudowa słupów i zabezpieczenie kabli teletechnicznych), a także budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaseckiego (96 miejsc) i ul. Malinowej (40 miejsc). Łączna długość zaprojektowanego odcinka ulic do wykonania wynosi ponad 625 m.
Największe prace, utrudniające dojazd w rejonie szkoły, przedszkola, zespołu „Mazowsze” będą prowadzone w wakacje, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2019 r.