Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą 4 kwietnia wykonać bezpłatne badanie.

Samochód z gabinetem do badań zaparkuje na ul. Moniuszki przy budynku Urzędu Gminy Brwinów. Bezpłatne badanie jest adresowane głównie do osób po 55 roku życia, które mają problem z prawidłowym słyszeniem, ale profilaktycznie będą mogły je wykonać osoby już od 6 roku życia w obecności osoby pełnoletniej.

Badanie będzie wykonywane w czwartek 4 kwietnia w godzinach 9-15 przy Urzędzie Gminy Brwinów. Na badanie nie są prowadzone zapisy, należy przyjść bezpośrednio na miejsce. Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny żaden dokument. Jednak aby odebrać wyniki badania, należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Badanie słuchu – audiometria tonalna – jest bezbolesne i nieinwazyjne i trwa ok. 20 minut. Pacjent zakłada słuchawki i kolejno do każdego z uszu (nie do obu jednocześnie) są wysyłane dźwięki o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie, gdy usłyszy dźwięk. Badanie pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu. Wynikiem badania audiometrii tonalnej jest audiogram, który jest podstawą do ewentualnej dalszej diagnozy.