Burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali 21 lutego 2019 r. porozumienie dotyczące współpracy przy budowie ścieżki rowerowej z Biskupic do Czubina.

Ścieżka rowerowa przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 720 znacznie zwiększy bezpieczeństwo. Aby przyspieszyć jej powstanie, burmistrz Arkadiusz Kosiński podjął rozmowy z zarządem województwa mazowieckiego oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Porozumienie podpisane przez dyrektora MZDW Zbigniewa Ostrowskiego, w obecności wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, jest kolejnym przykładem dobrej współpracy. Gmina Brwinów zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 720, na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w Biskupicach do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.


– Projektowana ścieżka rowerowa połączy się z istniejącą drogą dla rowerów od DPS w Czubinie do granicy z gminą Błonie w Rokitnie. Dość wspomnieć, że nasi sąsiedzi planują wybudowanie ścieżki rowerowej od granicy z naszą gminą poprzez Rokitno do samego Błonia. W efekcie obydwu inwestycji powstanie ścieżka rowerowa łącząca Brwinów i Błonie – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.
Dokumentacja obejmie m.in. projekt budowy drogi (ścieżki) rowerowej oraz chodnika, wzmocnienie konstrukcji drogi, poprawę odwodnienia pasa drogowego, przebudowę zjazdów. Konieczne będzie też ewentualne pozyskanie gruntów do realizacji inwestycji.


– Przygotowanie dokumentacji projektowej potrwa zapewne około 2 lat, z uwagi na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego, a także konieczność poszerzenia pasa drogowego DW nr 720 w procedurze wywłaszczenia kilkudziesięciu działek. Niestety, to wymagane prawem procedury, których nie przeskoczymy, ani nie ominiemy – dodaje burmistrz Kosiński.


Jest to już kolejne porozumienie na mocy którego gmina opracuje dokumentację projektową, a MZDW dzięki temu będzie mogło szybciej podjąć dalsze działania. Gmina Brwinów przygotuje też dokumentację dwóch innych ważnych inwestycji – przebudowy skrzyżowania DW nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika w rejonie węzła A2 Pruszków.

DSC0283fb
DSC0269fb2