Osoby zainteresowane pozyskaniem 50 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym na temat rozpoczynającego się w marcu naboru wniosków.

W związku z planowanym od 20 marca br. naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe:

Ø Milanówek, 4 marca, godz. 17.00 – 19.00, ul. Spacerowa 4, sala Urzędu Miasta

Ø Brwinów, 11 marca, godz. 17.00 – 19.00, ul. Pszczelińska 3, sala OSP Brwinów

Ø Podkowa Leśna, 16 marca, godz. 10.00 – 14.00, ul. Świerkowa 1, sala dawnego MOK, obowiązują zapisy.

Na spotkaniach zostaną omówione m.in.:

1. Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.

2. Tryb wyboru projektów do dofinansowania.

3. Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

4. Podstawowe zobowiązania umowne.

5. Zasady tworzenia biznesplanu (szkolenie w Podkowie Leśnej)

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mieszkańców trzech gmin tworzących LGD: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, którzy mają pomysł na biznes i co najmniej 2 lata nie prowadzili działalności gospodarczej. Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie przez okres 2 lat w ramach powstałej firmy co najmniej jednego miejsca pracy.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zielonesasiedztwo.pl.