Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podało wysokość opłat za wodę i ścieki.

Od 1 lutego br. mieszkańcy gminy Brwinów zapłacą za wodę 3,40 zł netto + 8% VAT za m³ wody i 7,74 zł netto + 8% VAT za m³ odprowadzonych ścieków. Pozostali odbiorcy (podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa) – odpowiednio 3,40 zł netto + 8% VAT za m³ wody i 7,74 zł netto + 8% VAT za m³ odprowadzonych ścieków. Stawki te będą obowiązywać do 1 lutego 2022 roku.
Stawki za wodę i ścieki ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i to one wysyłają wnioski o nową taryfę do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. Wody Polskie sprawdzają, czy dane przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Interweniują tylko w sytuacji, gdzie z wniosków wynika, że do stawek doliczane są dodatkowe koszty niezwiązane z wodą. Wysokość dopłat dla mieszkańców ustala Rada Miejska w Brwinowie. Gmina Brwinów dopłaca ze swojego budżetu do odprowadzonych ścieków (1,50 zł/ m³) z gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych W 2018 r. z budżetu gminy Brwinów dopłaty za wodę wyniosły 200 065,60 zł, a za ścieki – 1 235 219,22 zł.
Klienci BPWiK posiadający konto w Internetowym Biurze Obsługi mogą z dowolnego miejsca i o dowolnej porze sprawdzić stan swoich płatności i przejrzeć historie rozliczeń, a także przeanalizować swoje zużycie wody za dowolny okres rozliczeniowy. Mają także możliwość zamówienia e-faktury, która będzie wysyłana do klienta pocztą elektroniczną.

Internetowe Biuro Obsługi ibo.bpwik.pl - LINK

Szczegóły: informacje BPWiK o nowej taryfie - LINK