Osoby zamieszkałe na obszarze Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” planuje przeprowadzić nabór wniosków już w marcu br.

Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano 50-tysięczne premie. Podstawowym warunkiem jest przygotowanie wniosku wraz z biznesplanem, a następnie po podpisaniu umowy o dofinansowanie – utworzenie i utrzymanie przez co najmniej 2 lata jednego miejsca pracy. Na dodatkowe punkty w naborze mogą liczyć grupy wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju: młodzież, osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne. Preferowane jest zakładanie nieuciążliwej działalności gospodarczej zgodnej z charakterem naszych miejscowości, a w szczególności przyczyniającej się do budowy infrastruktury turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej.
Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z warunkami pozyskania dotacji bezpośrednio w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo. W lutym planujemy także otwarte spotkanie o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, na którym zostaną omówione zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, w tym tworzenia biznesplanów – zapowiada prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” Anna Łukasiewicz.
Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnienie kryteriów formalnych, merytorycznych jak i stopień zgodności z LSR oraz oddziaływanie na rozwój lokalny. Więcej informacji: www.zielonesasiedztwo.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 724 58 90.