Prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego mimo niesprzyjającej aury idą do przodu. Niebawem wejdą w następne etapy, dość trudne zarówno dla wykonawcy robót, jak i użytkowników dróg.

Już we wtorek 5 lutego roboty wejdą w pas skrzyżowania ul. Kraszewskiego i ul. Konopnickiej. Będzie konieczne częściowe zamknięcie tego skrzyżowania. Planuje się wykonanie robót dwuetapowo tak, by zapewnić choćby częściową przejezdność na tym węźle drogowym. Firma FAL-BRUK planuje rozpocząć prace na północnej połowie skrzyżowania (od strony ul. Kościuszki). W tym czasie przez większość czasu będzie zachowana przejezdność tego miejsca południową częścią skrzyżowania (od strony ul. B. Prusa). Po zakończeniu robót kanalizacyjnych na północnej części węzła, sytuacja się odwróci, a roboty zostaną przeniesione na stronę południową. Zostanie przywrócony przejazd po północnej stronie tego skrzyżowania (po stronie ul. Kościuszki) tak, by ruch w ul. Konopnickiej mógł być zapewniony przez większość czasu. Na tym etapie nie będzie zapewniony wjazd w ul. Konopnickiej z ul. Kraszewskiego od strony ul. Prusa.

Krótkie przerwy w przejezdności ul. Konopnickiej mogą występować w związku z technologią prac. Po zakończeniu robót na ww. skrzyżowaniu wykonawca rozpocznie przygotowania do najtrudniejszego etapu –robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową skrzyżowania ul. Kraszewskiego i ul. Kościuszki, a także przebudową ul. Kraszewskiego w stronę ul. Pszczelińskiej. Będzie się to wiązało z dużymi zmianami organizacji ruchu na całej ul. Kościuszki i ul. Kraszewskiego od strony ul. Pszczelińskiej. Wstępnie planuje się wejście w ten rejon ok. 12-13 lutego, niemniej w dużej mierze będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych i możliwości postępu prac na wcześniejszych odcinkach – tłumaczy Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji i Remontów.

 

Fot. Melioracje Brwinów

kraszewskiego1
kraszewskiego2