Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 22 lutego 2019 r.


Ogłoszenie

Zmiana do ogłoszenia - PDF