Na terenie Lasu Młochowskiego zostały ustawione tablice opisujące zwierzęta, które można spotkać na terenie gminy Brwinów. Spacer od ul. Leśnej do ul. Nadarzyńskiej jest okazją do bliższego poznania dziewięciu gatunków. 

Zagrodzony szlabanem dla ograniczenia ruchu samochodowego dukt leśny prowadzi od końca ulicy Leśnej do ul. Nadarzyńskiej (przy willi Zosin). Prosta, szeroka droga zachęca do spacerów i przejażdżek konnych. Po ok. 400 metrach natrafić można na pierwszą tablicę, prezentującą puszczyka. Szczegółowy opis zawiera informacje o zasięgu występowania tego gatunku, budowie ciała, trybie życia itp. Na kolejnych tablicach na skrzyżowaniu szlaków prowadzących przez Las Młochowski zostały opisane borsuk, myszołów, sójka, dzik, sikorki, łoś, lis i wiewiórka. Na dalszej trasie napotykamy dzika oraz lisa. Warto włączyć ten ok. 1-kilometrowy odcinek leśnej drogi do trasy rekreacyjnego spaceru po lesie.

Projekt zrealizowany w lesie w Kaniach na terenie Nadleśnictwa Chojnów na podstawie porozumienia z gminą Brwinów został w całości sfinansowany z budżetu gminy Brwinów w ramach funduszu sołeckiego wsi Kanie. Inicjatywa wyszła od mieszkańców, a zarówno projekt, jak też wszystkie elementy konstrukcji zostały wykonane przez lokalne firmy z terenu Kań i Otrębus.

01
02
03
04
05
06