W Żółwinie rozpoczęła się budowa kanalizacji w ul. Nadarzyńskiej, ul. Kwiatowej, Zachodniej i Wodnej. Gmina Brwinów ukończyła kolejny etap budowy kanalizacji w Owczarni – do sieci będą mogli podłączać się mieszkańcy ulic Żółwińskiej, Konwaliowej oraz Lawendowej.

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Żółwinie wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ul. Nadarzyńskiej (od granicy z Owczarnią do ul. Kasztanowej), ul. Kwiatowej, Zachodniej, Wodnej, ulicach bocznych od ul. Nadarzyńskiej na dz. nr ew. 11/6, 36/6. Zaprojektowane i wybudowane zostaną również brakujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Nadarzyńskiej, Wodnej, Kwiatowej, Zachodniej oraz brakujące odgałęzienia kanalizacji sanitarnej. W ramach tego etapu zostanie wybudowane ok. 2 750,00 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, ok. 340,00 m kanałów tłocznych oraz 2 przepompownie ścieków. Termin zakończenia prac jest planowany na koniec lipca 2020 roku.

Zakończyła się budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych wraz z zaprojektowaniem i budową brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Żółwińskiej (od ul. Kazimierzowskiej do granicy z Żółwinem oraz bocznych na dz. nr ewid. 135, 191), Konwaliowej oraz Lawendowej. W ramach tego etapu wybudowano 1 438,41 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, 606,66 m kanałów tłocznych oraz 2 przepompownie ścieków. Mieszkańcy mogą już mogą podłączyć się do wykonanej sieci kanalizacyjnej. Gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie i sieć została przyjęta do eksploatacji przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Budowa kanalizacji w tej części gminy Brwinów, która nie łączy się terytorialnie z obszarem miasta i pozostałych 12 sołectw, rozpoczęła się w 2015 r. Wcześniejsze etapy budowy kanalizacji obejmowały następujące ulice: ul. Letniskową z ulicami przyległymi (dz. 6, 15/9), ul. Gołębią, ul. Leśną, ul. Milanowiecką, ul. Piastowską, ul. Jagiellońską, ul. Słoneczną (część od ul. Milanowieckiej), ul. Mieszka I (dz. 465 – część przy ul. Milanowieckiej), ul. Żółwińską (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej z fragmentem ul. Kazimierzowskiej), ul. Wazów, dz. 166/8, dz. 125/8, dz.127/8 (drogi od ul. Żółwińskiej), ul. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Jagiellonki, ul. Jadwigi, ul. Kingi, ul. Bony oraz w drogi wewnętrzne od ul. Bony na dz. 522/25 i dz. 522/15. Łącznie w latach 2015–2018 w Owczarni wybudowano 9 667,85 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, 2 939,91 m kanałów tłocznych oraz 11 przepompowni ścieków.

Gmina Brwinów pozyskała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w 2017 r. w północnej części Owczarni w ulicach: Gołębiej, Jagiellońskiej, Leśnej, Letniskowej z ulicami przyległymi, części ul. Mieszka I, Milanowieckiej, Piastowskiej i części ul. Słonecznej (od strony ul. Milanowieckiej). Dbając o efekt ekologiczny, gmina Brwinów


zachęca mieszkańców tych ulic do podłączenia swoich domów do sieci kanalizacyjnej. Do ich mieszkańców zostały dostarczone pisma w tej sprawie.

Osoby, które w latach 2005–2006 zawarły z gminą umowę na wykonanie projektu przyłącza, mogą odbierać swoje projekty w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4A, pok. 21 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 22 738 25 87. Szczegółowych informacji dotyczących procedury przyłączenia udziela Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Wilsona 46. Informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.bpwik.pl lub pod nr tel. 22 729 01 63.