Gmina Brwinów ogłosiła kolejny przetarg na budowę strefy rekreacji w okolicy ul. Sochaczewskiej. Poprzednie trzy przetargi na budowę pumptracków ogłoszone w maju, czerwcu i październiku tego roku zostały unieważnione z powodu braku oferentów.

Na terenie planowanej w Brwinowie strefy rekreacji zostały już wykonane pierwsze prace związane z budową torów rowerowych typu pumptrack. W drugiej połowie września zakończyły się badania archeologiczne. 

Pierwsze dwa przetargi na budowę pumptracków zostały unieważnione z powodu braku oferentów. Gmina Brwinów postanowiła więc wyłączyć z zamówienia tę część, której najbardziej obawiały się firmy specjalizujące się w budowie torów rowerowych – badania archeologiczne. Znalezienie cennych artefaktów na terenie inwestycji mogłoby sprawić, że nie udałoby się dotrzymać terminu określonego w warunkach przetargu. Teraz wiadomo już, że wykonawcy będą mogli bez obaw przystąpić do pracy. Gmina Brwinów zleciła pruszkowskiemu Centrum Archeologicznemu przeprowadzenie badań wykopaliskowych. Prace na obszarze stanowiska archeologicznego zakończyły się w drugiej połowie września.

Odbioru badań wykopaliskowych, podczas których znaleziono pozostałości dymarek oraz średniowieczny piec z materiałem ceramicznym, dokonał przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren został dopuszczony do zabudowy. Termin realizacji zadania został przesunięty, a kolejny – trzeci przetarg na budowę pumptracków został ogłoszony na początku października br. Niestety i tym razem nie wyłoniono wykonawcy robót.

W nowo ogłoszonym przetargu oferenci mogą składać swoje oferty do 4 stycznia 2019 r. Mamy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę. Budowa powinna być zakończona do końca września 2019 roku.

Gmina Brwinów otrzymała dotację na budowę pumptracków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 105494,00 zł.