W środę 21 listopada 2018 r. w sali brwinowskiej OSP odbyła się debata o bezpieczeństwie z udziałem władz samorządowych, policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Informacje dotyczące działań oraz statystyk od początku 2018 roku w swoich prezentacjach przedstawili komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski, komendant gminny OSP Krzysztof Newen oraz komendant komistariatu policji w Brwinowie komisarz Mariusz Jarmołkowicz.

Policja zachęcała do zgłaszania niepokojących zjawisk poprzez internetową Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie od 1 stycznia na terenie gminy Brwinów odnotowano 146 zgłoszeń, z czego 60 zostało potwierdzonych. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe uznali spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, miejsce grupowania się małoletnich, dzikie wysypiska śmieci oraz akty wandalizmu. Policja po raz kolejny uczulała na próby wymuszeń od osób starszych tzw. metodą na wnuczka.

Straż pożarna jest coraz lepiej wyposażona. Komendant Krzysztof Newen podkreślał znaczenie zdobytych w ostatnim czasie dofinansowań, które pozwoliły na zakup nowego samochodu dla OSP Biskupice oraz dodatkowego wyposażenia dla wszystkich gminnych OSP - zestawów ratownictwa medycznego, defibrylatorów, zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Od początku roku do połowy listopada jednostki OSP brały udział w gaszeniu 101 pożarów, 176 zagrożeniach miejscowych, a 22 alarmy były fałszywe.

Działania straży miejskiej posumował komendant Tomasz Kowalski. W okresie jesienno-zimowym jest dużo zgłoszeń dotyczących palenia w piecach. Od początku roku strażnicy skontrolowali 132 gospodarstwa domowe, w wyniku czego nałożyli 18 mandatów, zastosowali 47 pouczeń. Jeżeli zachodzi podejrzenie palenia niedozwolonymi materiałami, próbki popiołu są wysyłane do zbadania.

Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim postulaty dotyczące bezpieczeństwa na drogach – częstsze kontrole prędkości, patrole w rejonie szkół, uzupełnienie znaków drogowych, dodatkowe światła na przejściach dla pieszych tam, gdzie ruch jest wzmożony. Sygnały przyjmowali zarówno burmistrz Arkadiusz Kosiński, jak i komisarz Mariusz Jarmołkowicz, a także zastępca komendanta powiatowego policji w Pruszkowie nadkomisarz Paweł Krauz, który podziękował też wszystkim za owocną współpracę między lokalnymi służbami.

pptx

Prezentacja - policja

Rozmiar: 2.30 mb
pptx

Prezentacja - OSP

Rozmiar: 4.01 mb

DSC0030
DSC0035
DSC0046
DSC0047