Spółka Hupac Terminal Brwinów, która rozpoczyna swoją działalność w Parzniewie, wybudowała na własny koszt ostatni odcinek ul. Świętego Jerzego. W październiku nowa droga została przekazana gminie Brwinów.

Przemysłowa część Parzniewa przyciąga dużych inwestorów. Centrum dystrybucyjne Jeronimo Martins, skąd towar trafia do sklepów sieci Biedronka w Warszawie i okolicach, oraz nowoczesna drukarnia fleksograficzna Formika już od kilku lat z powodzeniem prowadzą swoją działalność przy ul. Świętego Jerzego. Dołącza do nich teraz spółka Hupac Terminal Brwinów, która zamierza wybudować kolejowy terminal przeładunkowy (dodatkowy tor z Pruszkowa, bocznicę kolejową  z czterema torami załadunkowo-wyładunkowymi, place składowe oraz obiekty magazynowe). Nowy inwestor zaczął swoją działalność w Parzniewie od budowy kolejnego, ostatniego już odcinka ulicy będącej drogą gminną.

Zwieńczeniem prac wykonanych w tym roku było formalne przekazanie gminie Brwinów drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem. Spółka Hupac Terminal Brwinów przeznaczyła na tę inwestycję drogową ponad 3,6 mln zł netto. Przedstawiciele Urzędu Gminy Brwinów przyglądali się pracom w trakcie realizacji, uczestniczyli w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym.

Po zakończeniu budowy ul. Świętego Jerzego przemysłowa część Parzniewa zyskała nowy, dogodny dojazd do dalej położonych działek. Aby z tej inwestycji mogli skorzystać też mieszkańcy Brwinowa, wykorzystując je jako ciąg komunikacyjny między ul. Powstańców Warszawy a przemysłowym Parzniewem i pruszkowskim Gąsinem, brakuje ok. 540 m odcinka ul. Świętego Krzysztofa. Ta droga w pobliżu mostu na Zimnej Wodzie, odchodząca na południe w stronę pól, jest gruntową drogą należącą do powiatu pruszkowskiego. Propozycja spółki Hupac Terminal Brwinów, która chciała sfinansować budowę także tego odcinka drogi, nie została przyjęta przez władze powiatu pruszkowskiego, które otrzymaną od spółki kwotę ponad 4 mln zł przeznaczyły na inne cele. 

DSC0614
DSC0616
DSC0618
DSC0619
DSC0626