Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości zgromadziły na brwinowskim Rynku wielu gości i mieszkańców.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Floriana, odprawioną w intencji Ojczyzny przez ks. Arkadiusza Śledzika. Ks. proboszcz Maciej Kurzawa w swoich wystąpieniach przed mszą św. i na jej zakończenie przywołał słowa Bpa Ignacego Krasickiego „Święta miłości kochanej Ojczyzny, czuje Cię tylko umysły poczciwe”. Po mszy nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości, prowadzony przez poczty sztandarowe straży pożarnych, gminy, szkół i stowarzyszeń. Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie – Anna Kurządkowska i Natalia Kiełbasińska - odczytały wiersze własnego autorstwa nadesłane na konkurs poetycko-plastyczny z okazji stulecia odzyskania niepodległości zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki powitał gości i mieszkańców oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Po godzinie 12 zgromadzeni na Rynku odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył uroczyste ślubowanie, które jest symbolicznym rozpoczęciem kolejnej kadencji i zobowiązaniem złożonym publicznie mieszkańcom Brwinowa oraz wszystkich sołectw gminy Brwinów:

Ja, Arkadiusz Kosiński, wolą Mieszkańców

wybrany po raz trzeci na Burmistrza Gminy Brwinów,

stojąc u stóp Pomnika Niepodległości - stanowiącego dowód patriotyzmu

i umiłowania Ojczyzny wielu pokoleń Brwinowian,

biorąc wszystkich obecnych na świadków,

uroczyście ślubuję mieszkańcom Brwinowa,

Grudowa, Falęcina, Milęcina, Kotowic, Biskupic, Czubina,

Krosny, Koszajca, Moszny, Domaniewa, Domaniewka,

Parzniewa, Kań, Otrębus, Owczarni, Tereni i Żółwina,

że Naszej Gminie zawsze gorliwie służył będę,

dochowując wierności postanowieniom Konstytucji

i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej,

a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla

dobra powszechnego i pomyślności mieszkańców,

obowiązkom służby poświęcając się niepodzielnie.

Tak mi dopomóż Bóg!

 

Tradycyjnie przed Pomnikiem Niepodległości zostały złożone kwiaty. Burmistrz zaprosił przed Pomnik Niepodległości reprezentantów organizacji harcerskich: Adama Skarżyńskiego i Krzysztofa Żuławnika. W ręce harcerzy trafiły flagi, które przesłał dla Urzędu Gminy Brwinów prezydent RP Andrzej Duda. Pamiątką z uroczystości była antologia wierszy i rysunków „Dla Ciebie, Polsko" z pracami nadesłanymi na konkurs z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy mogli odwiedzić miasteczko harcerskie ZHP pod hasłem „Pokażmy, że jesteśmy dumni z naszych barw”. Wśród atrakcji była fotobudka, nauka pierwszej pomocy, karaoke patriotyczne, zabawy dla dzieci. Wieczorem w dworku Zagroda chętni spotkali się przy ognisku harcerskim. Akcja „Ogień Niepodległości” była zorganizowana przez ZHR. Gawędy przypominały „ludzi wolności” związanych z Brwinowem oraz postać Henryka Glassa, patrona Hufca „Kresy”. Została też przypomniana współpraca różnych osób, które 100 lat temu tworzyły niepodległość, padały pytania o to, jaka jest Polska dziś i jaką powinniśmy tworzyć, mając na uwadze osobiste obowiązki i odpowiedzialność.

4564386221889154278070476495314964847263744n
4589411621889176511401586975037591762501632n
4593560321889171944735377131437691974975488n
4595425621889156078070293233062801299734528n
4597343121889161378069764182699037020913664n
4597746521889163278069574944815308381618176n
4599213521889158011403431262097344183140352n
4599389121889169144735652425850150720110592n
4600126721889150711404161277173078824058880n
4600749121889173878068512916938326252453888n