Do 30 listopada br. będzie przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, która ma pomóc w opracowaniu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów”. Głównym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) to dokument, który jest potrzebny do pozyskiwania przez gminę Brwinów środków zewnętrznych. W przygotowaniu programu potrzebna jest pomoc mieszkańców. Ważnym krokiem jest zebranie danych na podstawie ankiet. Do 30 listopada 2018 r. pracownicy firmy WGS 84 Polska sp. z o.o. wyposażeni w identyfikatory będą przeprowadzać badania ankietowe na terenie gminy. Pracownicy odwiedzą losowo wybrane domy, a także będą zostawiać ankiety w skrzynkach pocztowych. Ankieta jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronie http://bit.ly/ekoAnkieta2018 oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Brwinów. Wypełnione ankiety papierowe należy dostarczyć do 30 listopada do Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.

Gmina Brwinów podejmuje kolejne działania z myślą o poprawie jakości powietrza. W poprzednim sezonie grzewczym na budynkach oświatowych w Brwinowie, Otrębusach i Żółwinie zostały zamontowane czujniki, które mierzą m.in. zawartość pyłów. Straż Miejska prowadzi systematyczne kontrole palenisk, z których wynika, że największym problemem nie jest spalanie śmieci, lecz używanie opału niskiej jakości: zasiarczonego węgla, ekogroszku, mokrego drewna.

Gmina Brwinów planuje też wprowadzenie programu finansowanego już ze środków własnych. W 2019 r. ma ruszyć opracowany przez gminę Brwinów program dofinansowania inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Uchwała podjęta w tej sprawie przez radnych wejdzie w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Link do ankiety: http://bit.ly/ekoAnkieta2018