Gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 45 936,00 zł na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości i dysponuje nimi Minister Sprawiedliwości. Dzięki dotacji zostało zakupione wyposażenie i urządzenia ratownicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Brwinów, niezbędne do udzielania pomocy bezpośrednio na miejscu zdarzenia.  

 Każdy samochód ratowniczo-gaśniczy straży pożarnej powinien być wyposażony w sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Takim sprzętem jest zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną, szynami  oraz opatrunkami hydrożelowymi. Zestaw taki ma zastosowanie do zabezpieczania dróg oddechowych, prowadzenia oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii, unieruchamiania złamań oraz podejrzeń złamań lub zwichnięć, zapewnienia komfortu termicznego, tamowania krwotoków i opatrywania ran oraz opatrywania oparzeń – mówi Krzysztof Newen, komendant gminny OSP.

W takie zestawy zostały wyposażone OSP Brwinów i OSP Biskupice. Dla OSP Moszna i OSP Żółwin zostały zakupione defibrylatory.

– Na wyposażeniu każdej jednostki straży pożarnej będącej w KSRG powinien znajdować się defibrylator. W większości przypadków nagłego zatrzymania krążenia możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na przywróceniu prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków – podkreśla komendant Newen.

OSP Biskupice posiada zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych kombi tzn. jedno narzędzie służy do rozcinania i rozpierania konstrukcji np. samochodu, który uległ wypadkowi. Użycie dwóch narzędzi, tj. nożyc i rozpieracza podczas akcji, znacznie skróci czas ewakuacji poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów.   

– W momencie zakupu tego sprzętu, wszystkie samochody ratowniczo-gaśnicze w gminie Brwinów mamy wyposażone w zestawy ratownictwa medycznego. Wszystkie jednostki  OSP w gminie Brwinów posiadają defibrylatory. OSP Biskupice dysponuje pełnym zestawem ratowniczych narzędzi hydraulicznych. Zwiększamy tym samym bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Brwinów i osób podróżujących szlakami komunikacyjnymi po terenie gminy – podsumowuje komendant Newen.

FS3-2
FS5-2
SF7-2
SF8-2
SF9-2
Fundusz-sprawiedliwoci1

Zdjęcia: dh Iwona Grabek - kronikarz OSP Biskupice