Strażacy z Biskupic od ponad dwóch miesięcy cieszą się z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo, który zastąpił wysłużonego Stara z 1984 r.

Cena zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego uzyskana w przetargu to 769 980,00 zł. Gmina Brwinów przeznaczyła na ten cel 439 980,00 zł. Udało się też pozyskać dwie dotacje: ze środków samorządu województwa mazowieckiego – 130 tys. zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200 tys. zł.

Krzysztof Newen – komendant gminny OSP opisuje nowy nabytek OSP Biskupice:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach wprowadziła do pododdziału bojowego swojej jednostki fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, zbudowany w 2018 roku na podwoziu samochodu Volvo z napędem uterenowionym 4x4. Zabudowę pożarniczą wykonało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” z Korwinowa. Pojazd jest wyposażony w silnik wysokoprężny, spełniający normy czystości spalin EURO 6 posiadający pojemność skokową 7698,00 cm3 i moc 210 kW. Ten nowoczesny samochód specjalny o długości 8 metrów, szerokości 2,5 metra i wysokości 3,34 metra jest wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 3 000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów.  Posiada wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu  9 t z liną o długości 28m wychodzącą z przodu pojazdu. W tylnej części dachu zamontowane jest działko wodno-pianowe wykonane ze stali nierdzewnej o wydajności 1600 dm3/min oraz autopompa dwuzakresowa o wydajności 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 Mpa i głębokości ssania 1,5 m i 400 l/min przy ciśnieniu 4 Mpa. Samochód posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Sześcioosobowa załoga z biskupickiej straży ma do dyspozycji nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt łączności tj. radiostację przewoźną i dwie radiostacje przenośne, agregat prądotwórczy, motopompę pływającą i szlamową, sprzęt ratownictwa technicznego, drobny sprzęt pożarniczy, węże pożarnicze, prądownice wodne i pianowe, rozdzielacze i zbieracz, piły spalinowe do drewna oraz betonu i stali. W samochodzie również znalazło się miejsce na sprzęt do ratownictwa medycznego: torba medyczna PSP R 1, nosze typu deska oraz szyny do usztywniania kończyn.