W przyszłym tygodniu w Otrębusach rozpoczną się prace związane z odwodnieniem skrzyżowania ulic Franciszkańskiej, Mickiewicza i Słowackiego.

Woda zbierająca się w rejonie skrzyżowania ul. Słowackiego, Franciszkańskiej i Mickiewicza w Otrębusach utrudniała przejazd i przejście. Problem zostanie rozwiązany poprzez budowę odwodnienia. Wpusty drogowe będą zbierać z pasa drogowego wodę, która zostanie zmagazynowana i rozsączona do gruntu poprzez zestaw lokalnie umiejscowionych urządzeń podziemnych. Prace mają rozpocząć się w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Zadanie o wartości ponad 147  tys. zł wykonywać będzie firma HYDRODOM Ireneusz Getka, która wcześniej zbudowała odwodnienie ul. Szkolnej przy ul. Polnej w Żółwinie.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie skrzyżowania, które na co dzień jest dość intensywnie uczęszczane. – Mimo iż najważniejsza część prac będzie przebiegać w pasie ul. Franciszkańskiej, to konieczność wybudowania wpustów odwodnieniowych z przyłączami zmusi wykonawcę do wejścia i rozkopania samego skrzyżowania – zapowiada Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji i Remontów. Chociaż nie planuje się całkowitego zamknięcia skrzyżowania na czas budowy odwodnienia, z pewnością będą konieczne chwilowe wstrzymania ruchu. Zgodnie z umową całość prac powinny się zakończyć w połowie grudnia 2018 r.