Polska-cyfrowa-logo

Prawie 50 tys. zł trafi do gminy Brwinów na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców. W ramach realizacji projektu w przyszłym roku zorganizowanych zostanie 8 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 96 osób.


Umowę na dofinansowanie między Fundacją Promocji Gmin Polskich a Gminą Brwinów podpisano 21 września 2018 r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 49.900 zł. Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.


W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 8 szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 3 modułów szkoleniowych:
1. „Rodzic w Internecie” (2 szkolenia)
2. „Moje finanse i transakcje w sieci” (3 szkolenia)
3. „Działam w sieciach społecznościowych” (3 szkolenia)


Projekt przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Celem szkoleń jest nabycie podstawowych kompetencji cyfrowych –  jak legalnie, szybko, sprawnie i efektywnie wyszukiwać informacje w świecie cyfrowym, komunikować się z bliskimi, w ramach pracy, hobby, a także w sprawach urzędowych, jak rozwiązywać problemy, które mogą się pojawić w czasie użytkowania komputera i oprogramowania, czy w czasie wędrówek po sieci internetowej oraz co bardzo istotne w naszym szybko cyfryzującym się państwie – korzystać z usług publicznych za pomocą rządowych platform internetowych i usług, które oferują. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie z wykorzystaniem sieci do zarządzania kontem bankowym, dokonywania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży, czy biletów, płacenia podatków oraz korzystania z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskowania o świadczenia i występowania o dowód osobisty i inne dokumenty i zaświadczenia.
Nabór uczestników odbędzie się na przełomie 2018/2019 roku. Szczegółowe informacje na ten temat umieszczane będą na stronie urzędu oraz Biuletynie Informacyjnym „Ratusz”.