Na terenie planowanej w Brwinowie strefy rekreacji zostały już wykonane pierwsze prace związane z budową torów rowerowych typu pumptrack. W drugiej połowie września zakończyły się badania archeologiczne. 

Pierwszy przetarg na budowę pumptracków został unieważniony z powodu braku oferentów. Gmina Brwinów postanowiła więc wyłączyć z zamówienia tę część, której najbardziej obawiały się firmy specjalizujące się w budowie torów rowerowych – badania archeologiczne. Znalezienie cennych artefaktów na terenie inwestycji mogłoby sprawić, że nie udałoby się dotrzymać terminu określonego w warunkach przetargu. Teraz wiadomo już, że wykonawcy będą mogli bez obaw przystąpić do pracy. Gmina Brwinów zleciła pruszkowskiemu Centrum Archeologicznemu przeprowadzenie badań wykopaliskowych. Prace na obszarze stanowiska archeologicznego zakończyły się w drugiej połowie września.

Odbioru badań wykopaliskowych, podczas których znaleziono pozostałości dymarek oraz średniowieczny piec z materiałem ceramicznym, dokonał przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teren został dopuszczony do zabudowy. Przetarg na budowę pumptracków został ogłoszony ponownie na początku października br.

Gmina Brwinów otrzymała dotację na budowę pumptracków ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 105494,00 zł. Termin realizacji został przedłużony. Inwestycja zakończy się w 2019 r.