Do 21 września br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników.

Zgodnie z § 3 uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzenia losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – informuje się, że w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w pokoju numer 205 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-czwartek: 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00 są przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Przyjmowanie zgłoszeń zgodnie z kalendarzem wyborczym zakończy się 21 września 2018r. (piątek) o godzinie 14.00.

Informacje pod numerem tel. 22 738 26 23