Gmina Brwinów wydała książkę dotyczącą historii gmin Helenów i Brwinów z okresu międzywojennego.

Publikacja pt. „Gminy Helenów i Brwinów w latach 1918-1939” Leszka Zugaja przedstawia dzieje nieistniejącej już dzisiaj gminy Helenów oraz wydzielonej z niej w 1927 r. gminy Letnisko Brwinów. Książka opisująca historię obu samorządów zawiera zdjęcia archiwalnych dokumentów i czasopism. Przedstawia również sylwetki wójtów gminy Helenów m.in. Józefa Dąbrowskiego i Mateusza Bonieckiego, a także wójta gminy Brwinów – Stanisława Kowalewskiego. Dzięki fotografiom map z XIX i XX wieku można prześledzić, jak zmienił się obszar dzisiejszej gminy Brwinów – w 1921 r. w skład gminy Helenów wchodziły m.in. Podkowa Leśna, Nowa Wieś czy Strzeniówka. Warto wiedzieć, że po odzyskaniu niepodległości gmina Helenów należała do powiatu błońskiego.

W 1927 r. z gminy Helenów została wyodrębniona – najprawdopodobniej na wniosek mieszkańców – gmina Letnisko Brwinów. W książce można znaleźć wiele ciekawostek dotyczących funkcjonowania obu samorządów np. w pierwszym zgromadzeniu gminnym w Brwinowie wzięło udział tylko 7 osób na 1718 uprawnionych. Wśród wydatków gminy Letnisko Brwinów znalazł się m.in. zakup roweru dla woźnego czy „koszty tępienia psów”. W zimowe dni zdarzało się, że w urzędzie w Brwinowie nie było napalone, a pracownicy i interesanci musieli być odsyłani do swoich domów. Z kolei w początkowych latach działania helenowskiego samorządu w urzędzie gminy byli zatrudnieni m.in. badacz mięs, czyli specjalista od jakości mięs, a także „ochroniarka”, czyli najprawdopodobniej przedszkolanka.

 „Gminy Helenów i Brwinów w latach 1918-1939” jest źródłem cennych i czasami zaskakujących informacji o początkach funkcjonowania brwinowskiego samorządu.

Książkę można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.