11 września 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Otrzymało je siedemnastu nauczycieli z gminnych placówek oświatowych.

Zasady awansu zawodowego określa Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN. Kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli to nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany oraz dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego jest m.in. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczali nauczycielom burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz zastępca burmistrza Jerzy Wysocki. Nowo mianowanym nauczycielom towarzyszyły dyrektorki placówek oświatowych. Nauczyciele wspólnie złożyli ślubowanie wg następującej roty:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność

nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,

dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,

kształcić i wychowywać młode pokolenie

w duchu umiłowania Ojczyzny,

tradycji narodowych,

poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ślubowanie składa się z dodaniem słów: „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

 

Awanse otrzymali:

Joanna Banach – nauczyciel religii

Maria Dorota Buchholtz-Górczyńska – nauczyciel wspomagający w SP w Otrębusach

Mariola Sandra Bylińska - nauczyciel psycholog w SP w Otrębusach

Marta Chmielewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 1

Anna Maria Dragan-Zawisza – nauczyciel psycholog w SP nr 1

Paweł Gibała – nauczyciel historii, WOS i etyki w SP w Otrębusach

Joanna Gościńska-Kann – nauczyciel psycholog w SP nr 1

Paulina Jarzynka – nauczyciel logopeda w Przedszkolu nr 1

Katarzyna Jabłonowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3

Wioletta Krystyna Naguszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w SP nr 1

Karolina Perkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1

Magdalena Marzena Przydatek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 1

Monika Sroka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 1

Wioletta Katarzyna Staniak-Ćwiek – nauczyciel języka niemieckiego w SP w Otrębusach

Urszula Sujka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP w Otrębusach

Karol Wilkowski – nauczyciel WF w SP w Otrębusach

Ks. Zdzisław Żelazko – nauczyciel religii

DSC0271-Custom
DSC0311-Custom
DSC0325-Custom
DSC0256-Custom
DSC0290-Custom
DSC0277-Custom
DSC0303-Custom
DSC0309-Custom
DSC0320-Custom
DSC0249-Custom