Gmina Brwinów planuje sprzedaż w drodze przetargu 4 działek znajdujących się w okolicy ul. Bratniej w Brwinowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz drobne usługi publiczne.

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki położone w Brwinowie przy ulicach: Agrestowej, Aroniowej i Czereśniowej, mających połączenie z drogą publiczną ulicą Bratnią. Wszystkie działki mają prostokątny kształt. Są niezabudowane, niezagospodarowane, płaskie, porośnięte drzewami i krzewami oraz trawą.

Przetarg odbędzie się 9 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 3 października 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 94.

MAPA - [PNG]

Treść ogłoszenia [PDF]

Link do ogłoszenia w BIP