Każdy mieszkaniec, który płaci podatek dochodowy, wskazując jako miejsce zamieszkania gminę Brwinów, przekazuje prawie 38% tej kwoty dla gminy – na oświatę, drogi, budowę kanalizacji i wiele innych potrzeb.

Teraz każdy może sprawdzić na stronie internetowej, jak kształtuje się budżet gminy. – Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojego miasta, płacąc w nim podatki – zapewniają twórcy projektu „Na co idą moje pieniądze?”, którzy przeanalizowali budżet gminy Brwinów.

Wpisując na stronie nacoidamojepieniadze.pl wysokość swoich zarobków, można zobaczyć, w jaki sposób mieszkańcy składają się na funkcjonowanie gminy każdego dnia lub miesiąca. Przykład: osoba, która zarabia 4000 zł brutto, przekazuje ze swoich podatków 31,35 zł miesięcznie na szkoły i przedszkola, 24,54 zł na drogi, 8,72 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej i dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne oraz 1,18 zł na obiekty sportowe i działalność klubów sportowych.

Źródłem danych dla programu są aktualizowane uchwały budżetowe. Pod uwagę brany jest wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych, który jest dzielony proporcjonalnie do wszystkich kategorii wydatków z budżetu miasta. Obliczana na stronie wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku.

Audyt algorytmu zastosowanego do obliczeń przeprowadziła renomowana firma PwC Polska, która jest partnerem projektu.

Zostawiasz swój podatek w Brwinowie? Twoje pieniądze idą m.in. na budowę dróg, przedszkoli, placów zabaw i in. Dzięki nim nasza gmina się rozwija, a pieniądze z Twoich podatków trafiają tam, gdzie jesteś Ty!