Na terenie gminy Brwinów trwa szacowanie szkód spowodowanych przez suszę. 

Od początku lipca pracuje komisja do spraw oszacowania szkód spowodowanych przez suszę na terenie gminy Brwinów. W jej skład weszli pracownicy Urzędu Gminy Brwinów, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Komisja, uwzględniając raport Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, rozpatrzyła 11 wniosków oraz oszacowała na miejscu straty w zbożach, łąkach, rzepaku, kukurydzy i cebuli. W tym roku, zgodnie z przepisami, brano pod uwagę udział kategorii gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla danej rośliny na podstawie ww. monitoringu. Do tej pory dostarczono do Wojewody Mazowieckiego 4 protokoły, w których szkody wyniosły powyżej 30% oraz 5 protokołów, w których szkody wyniosły poniżej 30%.